24 februari 2022

Geen haat in de raad

Het CDA Zeewolde vraagt aandacht voor de verharding in de (gemeente)politiek. Zij komt
daarom met het Manifest ‘Geen haat in de raad’.


Wie de laatste weken het debat in politiek Den Haag heeft gevolgd zag dat scheldpartijen,
bedreigingen en verdachtmakingen aan de orde van de dag zijn. Elk debat lijkt verder te
ontsporen. Ook in veel gemeenteraden ziet het CDA een verharding die ons grote zorgen
baart. Maar liefst 15% van de raadsleden heeft zelf te maken met bedreigingen. Het CDA
vindt dat we dit in Zeewolde moeten verminderen/voorkomen.
Het is niet alleen een probleem van de politiek. De verharding en verhuftering van de
samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten
en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online.
Met het Manifest ‘Geen haat in de Raad’ staan 120 CDA-lijsttrekkers op om aandacht en
inzet te vragen voor deze problematiek. Het CDA zet in op een samenleving met: minder ik,
meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar
elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen
ouderwetse waarden zijn, maar het fundament van een sterke samenleving.
CDA-lijsttrekker Egge Jan de Jonge:
De komst van META naar Zeewolde heeft ook hier lokaal gezorgd tot bedreigingen aan het
adres van raadsleden, collegeleden en voorstanders. Het CDA Zeewolde vindt dat dit niet
past bij het dorp dat we samen willen zijn kijkend naar de uitkomsten van de toekomstvisie.
In de nieuwe gemeenteraad gaan wij meteen het gesprek aan om samen met alle partijen
van goede wil de ‘Haagse toestanden’ te weren uit onze gemeenteraad. Ook wil het CDA
met deze partijen kijken wat we samen kunnen doen om de verharding en de verhuftering in
de samenleving te verminderen.
Het CDA Zeewolde roept alle partijen op het Manifest ‘Geen haat in de raad’ te
ondertekenen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.