Egge Jan de Jonge

1. Lijsttrekker

Mijn naam is Egge Jan de Jonge (1979), ik ben getrouwd en heb twee dochters (8 en 5) en één zoon (3). Ik ben geboren in Bennekom op de Veluwe en opgegroeid in Wageningen. Na het behalen van mijn atheneum diploma ben ik militaire bedrijfseconomie gaan studeren op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na mijn afstuderen in 2000 heb ik als officier bij de Infanterie verschillende functies vervuld zoals pelotonscommandant, compagniescommandant en meerdere staffuncties.  In mijn laatste functie was ik als majoor adviseur voor Commandant Landstrijdkrachten op het gebied van Innovatie.  Dit was een geweldig mooie functie waar ik veelvuldig in aanraking kwam met het Midden en Klein bedrijf in Nederland. Hier en later als wethouder heb ik gezien dat bijna elk bedrijf op zijn of haar manier continu bezig is om te innoveren. Dit kan zijn door technische aanpassingen aan de producten of door een andere manier van organiseren (culturele innovatie).  Door mijn wisselende plaatsingen in Nederland en doordat mijn vrouw in Ermelo werkt zijn wij begin 2011 in Zeewolde komen wonen.

In de afgelopen jaren heb ik vanuit het college van B&W als wethouder Economie, Onderwijs, Beheer openbare ruimte, Kunst & cultuur en Sociale zaken & werkgelegenheid mij in mogen zetten voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Zeewolde. Ik zie steeds meer dat er in de afgelopen jaren bewust keuzes zijn gemaakt die niet in het belang zijn van inwoners van Zeewolde. Zoals het niet vooruit willen kijken waar gebouwd moet worden maar ook aan voorzieningen voor ouderen, jeugd met zorg ed.

Ik wil me ook in de komende jaren blijven inzetten voor een beter Zeewolde. Dit is voor het CDA betreft een dorp waar onze jeugd de toekomst moet krijgen die ze verdient. Waar ouderen en jongeren kunnen blijven wonen ook als ze zorg nodig hebben.

Ik sta voor:

  • Verbindingen tussen jong en oud
  • Economische samenwerking met Flevoland en de Noord West Veluwe
  • Kunst en Cultuur voor iedereen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.