20 november 2023

(0)73 straten groen

De sociale cohesie versterken, biodiversiteit vergroten, samen werken aan een schonere en veiligere leefomgeving. (0)73 straten groen is een concept waarin ontmoeten, duurzaamheid en vergroenen samenkomen. Een sociaal en groen voorstel waarbij buren met elkaar aan de slag graag om hun straat te vergroenen en zo elkaar beter leren kennen.

Het idee ontstond door een aflevering van het KRO-NCRV-programma 12 Straten Groen. In deze aflevering gingen bewoners van de Olivier van Noortstraat in Den Bosch samen aan de slag om hun straat te vergroenen om de gezelligheid en saamhorigheid in de straat terug te brengen. Suze, een van de bewoners raakt ons in het bijzonder. Ze woont al 62 jaar in de straat. Zij zag met lede ogen aan hoe haar straat in een gezellige, bruisende volkswijk veranderde naar een grauwe, onpersoonlijke straat waar niemand elkaar meer kent. “Je kent tegenwoordig je eigen buren niet meer.”

Mooi voorbeeld van verbinding
Deze mevrouw slaat in onze ogen de spijker op de kop. We leven in een samenleving waar je, in het slechtste geval, je buren niet meer kent en dat moet anders! In de Olivier van Noortstraat gingen de bewoners met elkaar aan de slag. Tegels gingen uit, bomen, struiken en bloemen werden gepland. En om onderlinge contacten te verbeteren en te stimuleren werden er twee bankjes geplaatst. En ook het onderhoud pakken ze samen op. In deze straat komt alles bij elkaar zoals we dat als CDA graag zien. Er ontstaat een gevoel van saamhorigheid, onderlinge solidariteit, men ziet weer om naar elkaar. Doordat bewoners elkaar spreken en ontmoeten voorkomen we eenzaamheid. En de straat wordt groener, mooier en (waarschijnlijk) ook schoner. Wat ons betreft kan dit mooie voorbeeld model staan voor andere straten in onze stad, wijken en dorpen. Daarom introduceerden wij: (0)73 Straten groen, zodat dit voorbeeld van de Olivier van Noortstraat ook in andere straten kan worden uitgerold.

Motie aangenomen
De motie kon gelukkig rekenen op steun van de raad. In de motie verzochten we het college om een gedragscampagne (0)73 straten groen te ontwikkelen waardoor bewoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun straat te vergroenen, bewoners actief te betrekken waardoor ontmoeting wordt bevorderd en sociale cohesie versterkt en bestaande programma’s voor de vergroening van de openbare ruimte, waarin participatie van bewoners wordt verwacht, te bundelen en onder te brengen in een stadsbrede gedragscampagne (0)73 straten groen.

Lees hier de volledige motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.