28 februari 2022

Bekijk de campagne spot

De campagne spot van CDA 's-Hertogenbosch staat online.

In deze spot vertelt Thomas Hoogeboom, oud inwoner van 's-Hertogenbosch, waarom hij buiten de gemeente is gaan wonen waarop Marianne van der Sloot, lijsttrekker, de plannen voor 15.000 woningen toelicht.

Bekijk de video! 

Uit ons programma:

  • + 15.000 woningen: De komende jaren krijgt onze stad er 15.000 woningen bij. Dat zijn woningen in dorp en stad. Het gaat om inbreidingslocaties in bebouwd gebied, nieuwe wijken, het ombouwen van kantoorpanden en het splitsen van woningen.
  • Nieuwe wijk: groot Zuid: We gaan het gebied langs de Zuid-Willemsvaart, achter de Meerendonk tot aan de A2 ontwikkelen. Dit geeft ruimte voor zo’n 4.000 woningen aan het water, dichtbij voorzieningen. Een specifiek deel van deze woningen is bedoeld voor starters en voor senioren, waarbij oog is voor levensloopbestendigheid. Voor zittende bedrijven zoeken we een nieuwe plek.
  • +1.000 inwoners Nuland, +800 Vinkel: Leefbaarheid van onze dorpen met goede voorzieningen en gezonde clubs en scholen, start bij het hebben een gezonde bevolkingsopbouw. Wij zetten in op een groei van 1.000 inwoners voor Nuland en 800 voor Vinkel. Dit doen we door splitsing van woningen en te verkennen of we kunnen bouwen. We zetten hierbij specifiek in op betaalbare woningen voor starters en ouderen. Ook kijken we naar de mogelijkheden van voormalige agrarische (VAB) locaties.
  • Tijdelijke woonvormen: Wij zetten in op tijdelijke woonvormen, zoals prefab-woningen, flexwoningen, anti-kraak en tiny houses. Dit om de grootste nood op dit moment op te lossen. Dit is met name interessant voor studenten en starters. Wij zoeken hiervoor de samenwerking op met marktpartijen die hieraan bij kunnen dragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.