04 april 2018

Ben Wagemakers: Woorden van dank bij mijn afscheid

Bij zijn afscheid van de Bossche gemeenteraad bedankte Ben Wagemakers op de eerste plaats de Koning voor de toekenning van zijn koninklijke onderscheiding. Daarnaast burgemeester Mikkers voor zijn mooie woorden en iedereen met wie hij de afgelopen 23 jaar heeft samengewerkt. Maar een bijzonder woord van dank was er voor zijn echtgenote Monique. Dankzij haar inzet werd het hem mogelijk gemaakt onder meer lid van de gemeenteraad te zijn. Zij zorgde al die jaren dat het huishouden, met vier opgroeiende kinderen, op rolletjes liep.

Ook stond Ben Wagemakers stil bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij feliciteerde de winnaars en ging in op datgene wat de laatste weken veelvuldig aan de orde kwam: lokale- versus landelijke partijen. Ben Wagemakers gelooft niet in de schijntegenstelling die er zou zijn tussen vertegenwoordigers van de lokale- en landelijke partijen. Volgens hem zijn de leden van de landelijke partijen net zo goed geworteld in alle wijken en dorpen van onze stad. Als laatste gaf hij nog wat tips mee voor de komende bestuursperiode. Ben Wagemakers over de 50 plus 1 regel, de meerderheid: “Nu er 14 kleine partijen in de raad zitten hoop ik dat de partijen die het coalitieakkoord gaan schrijven, ook rekening houden met de andere partijen. Dus niet de 50 plus 1 regel, maar ook rekening houden met wensen van de andere 49%. Het zal de bestuurskracht vergroten en helpen bij de uitdagingen die er liggen.” Hij hoopt dat hierdoor het beleidsakkoord breed gedragen wordt.

Tot slot wenste hij de onderhandelaars veel succes en wijsheid toe. Hij sprak zijn vertrouwen uit en “Verwacht dat het smeden van een nieuwe coalitie ook deze keer weer zal lukken.” De nieuwe gemeenteraad wenste hij veel succes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.