24 mei 2022

Bestuursakkoord 2022-2026: Slagkracht en ambitie

Na een formatieproces van 5 weken en 5 dagen hebben de onderhandelaars van D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA een akkoord bereikt. Het bestuursakkoord is vanavond gepresenteerd en te lezen op de website van de gemeente.

Vanuit het CDA waren Freek van Genugten en Marianne van der Sloot de onderhandelaars. Duidelijke CDA-thema's zijn zichtbaar in het akkoord zoals de inzet op meer woningen (inclusief eerste stappen in de Meerendonk), sociale structuur in de dorpen en wijken, stevige aanpak van eenzaamheid, investeringen in de economie, multifunctioneel gebruik van (sport)accommodaties, innovatie bij de WeenerXL, aanpak van wachtlijsten in de zorg, seniorenbussen voor Vinkel en Nuland, verbreding van de armoede aanpak met bijvoorbeeld de Bossche Pas, bereikbaarheid van Rosmalen/Groote Wielen en investeringen in verkeersveiligheid. 

Marianne van der Sloot is beoogd wethouder namens CDA met portefeuille:

Wethouder (Marianne) van der Sloot
Werk en inkomen, sociale structuur, sport en erfgoed

  • Werk- en inkomen
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Armoede en schulden
  • Sociale structuur (eenzaamheid, vrijwilligers, mantelzorg, dementie)
  • Sport
  • Erfgoed
  • Toerisme
  • Brabantstad
  • Bestuursraad Engelen Bokhoven

De presentatie aan het publiek over het bestuursakkoord was 24 mei. 31 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het bestuursakkoord. De raad behandelt het akkoord eerst inhoudelijk. Namens het CDA voert fractievoorzitter Freek van Genugten het woord.

Daarna vragen de fracties van D66, VVD, GroenLinks, Rosmalens Belang, CDA en PvdA de raad om het bestuursakkoord te ondersteunen. Tijdens deze vergadering worden ook de voorgedragen wethouderskandidaten benoemd en beëdigd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.