10 juni 2018

Bijdrage Marianne van der Sloot over het bestuursakkoord

Bijdrage Marianne van der Sloot in de gemeenteraadsvergadering van 6 juni over het bestuursakkoord

Een mooie dag vandaag in #073 om #samen ons #vernieuwend en #duurzaam bestuursakkoord te bespreken. #zinin #nofilter #durftevragen

Maar nu alle gekheid op een stokje, het hashtag-symbool is zo’n 10 jaar geleden gebruikt om méér aandacht te vragen voor specifieke onderwerpen, in de drukke wereld van Twitter. Dat gaan we nu ook doen, in onze stad van zo’n 153.000 inwoners in een snel veranderende wereld.

We gaan met het bestuursakkoord werken met 3 lijnen: #samen, #vernieuwend en #duurzaam. Voor ál onze wijken en dorpen. Als CDA zijn we daar erg blij mee.

Dat we #samen aan de slag moeten, dat is duidelijk. Overall gaat het goed in onze stad, maar niet overal. Terwijl dat een belangrijke opgave is voor ons als stadsbestuur. Wij willen mensen zelf verantwoordelijk laten zijn voor hun eigen leven. Samen met elkaar. Maar er juist óók zijn als vangnet, als het even tegenzit. Ook nu in de tijd van economische groei, staan nog te veel mensen aan de kant. Om dat ze werkloos, hulpbehoevend, of eenzaam zijn.

Dat vraagt om een antwoord: door een bereikbare arbeidsmarkt én goede aansluiting met het onderwijs. Want zonder mensen in de techniek, zonder mensen die werken in de zorg, kunnen we onze klimaatdoelen én goede zorg wel vergeten. De gouden handjes zijn essentieel, daar zetten wij als stad op in (bijvoorbeeld met een regionaal scholingsakkoord).

#Samen betekent voor ons ook dat geen kind in armoede mag leven. Onze oud-burgemeester schreef daar pas nog over. Vóór de verkiezingen hebben we als volledige raad gestemd voor het aanvalsplan schuldenvrij. En daarmee gaan we de komende 4 jaar door.

Een grote frustratie voor ons zijn de wachtlijsten in de (jeugd)zorg en bureaucratie. Die moeten we aanpakken. We gaan kijken of we ook in ’s-Hertogenbosch onnodige zorgregels kunnen schrappen. Dan hebben de zorgverleners ook méér tijd voor een gesprek!

Dit brengt me ook bij de aanpak van Eenzaamheid, die gaan we versterken. Door coalities en verbindingen in de samenleving. En door voortdurende aandacht van onze Wethouder mr Eenzaamheid – de eerste van Nederland.

#duurzaam is voor ons als de groene partij van Rentmeesterschap heel belangrijk. Trots zijn we erop dat ons Groen Wijkbudget direct is overgenomen in het bestuursakkoord. Want duurzaam denken, dat moet niet alleen in het stadhuis gebeuren, maar thuis en in de wijk.

Met de snel veranderende samenleving is #vernieuwend zijn een randvoorwaarde. Wát we doen en willen bereiken verandert niet, de wijze waarop we dat doen wel. Ik denk bijvoorbeeld aan voorzieningen in wijken en dorpen. Relevant voor levendige kernen. Om de voorzieningen te kunnen behouden moeten we anders denken en met nieuwe oplossingen komen. Samen. Dat is essentieel voor het CDA.

Daarbij moeten we realistisch zijn - gisteren spraken we daarover in de gemeenteraad - niet alles kan tegelijk. Het ambtelijk apparaat staat, bijvoorbeeld bij Zorg, onder druk. Dat vraagt om actie en aandacht.

Er ligt een Bestuursakkoord waarbij we uitgaan van een college met ambitie (het groenste bestuursakkoord ooit), maar ook waar veel samengewerkt mag én moet worden. Door ons als fracties in de gemeenteraad én het college. Samen met de stad, met de regio, de ambtelijke ondersteuning en met elkaar. Laten we dat doen: het stadhuis uit én de stad in!

Oftewel om met onze nieuwe wethouder te spreken #we-gaan-klussen.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.