02 juli 2021

Blog Marcel, De Bossche Asfaltcentrale

De Bossche Asfaltcentrale

Op 2 februari jl. zat ik bij het ontbijt Dagblad Trouw te lezen. De kop “Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkende benzeen vrij” deden bij mij alle alarmbellen rinkelen. Direct denk je dan aan de asfaltcentrale aan de Veemarktkade. Ik heb hierover direct de eerste vragen aan het College over de Bossche situatie.

Het beeld dat vanaf 2 februari jl. tot heden is ontstaan, is onthutsend. Je mag van een overheid verwachten dat deze opkomt voor de belangen van haar inwoners en de volksgezondheid op de eerste plaats stelt. Maar in dit dossier kun je niet anders concluderen dat er sprake is van een falende overheid. Een falende Omgevingsdienst Noordoost Brabant en ook een gemeente die in het toezicht op de Asfaltcentrale tekort is geschoten.

De asfaltcentrale heeft de afgelopen 2 jaar de emissie van benzeen tweemaal laten meten. Hierbij bleek dat de toegestane norm 2 tot 3 maal werd overschreden. Maar de uitstoot van PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen), veroorzaakt leukemie, was veertigmaal de toegestane norm.  

Sinds februari heb ik namens de fractie driemaal vragen gesteld over de asfaltcentrale aan het College, is het onderwerp in de Commissie Omgeving en de gemeenteraad behandeld. En werd een CDA motie unaniem door de raad is aangenomen waarin o.a. gevraagd werd met een plan van aanpak te komen voor 1 juli en de uitstoot van benzeen en PAK’s onder de toegestane norm te brengen. Indien dit niet lukt dan is sluiting het uiterste middel.

Het College heeft een aantal stappen gezet en toezeggingen gedaan. Zo zijn er gesprekken met  bewoners en ondernemers georganiseerd, is opdracht gegeven tot het verrichten van metingen in de aangrenzende wijken en een handhavingsprocedure werd opgestart. Daarnaast is men in gesprek met AsdfaltNu over verplaatsing naar De Brand II.

Het laatste nieuws is dat uit eigen meting van AsfaltNu van 5 mei jl. bleek dat de toegestane norm van benzeen zelfs 10 maal werd overschreden. Daarom is besloten direct te stoppen met het recyclen van asfalt. Inmiddels heeft AsfaltNu een plan van aanpak gepresenteerd zoals gevraagd in onze motie en zal de centrale worden gereviseerd.

Wordt vervolgd.

 

Marcel Ploegmakers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.