10 juli 2018

CDA: aandacht voor overlast Brabanthallen in Paardskerkhofweg

De afgelopen jaren is er meerdere malen aandacht gevraagd voor de overlast veroorzaakt door bezoekers aan de Brabanthallen in het Veemarktkwartier. Er zijn gesprekken geweest tussen bewoners, Brabanthallen en gemeente en werden maatregelen getroffen. Een van de maatregelen die getroffen is de afsluiting van Parallelweg bij de Oude Engelenseweg. Het verkeer moet nu door de Paardskerkhofweg met als gevolg dat er overlast ontstaat bij evenementen bij de daar gerealiseerde nieuwbouwwoningen. Niet alleen door het verkeer maar ook door de nachtelijke feestgangers die van de Brabanthallen richting station lopen. Er is onder meer sprake van lawaaioverlast en wildplassen.

Naar aanleiding van klachten van bewoners heeft CDA-raadslid Ingrid van Zwambagt  vragen gesteld aan het College van B&W. Ingrid van Zwambagt: “De laatste jaren zijn veel nieuwe woningen gebouwd aan de Paardskerkhofweg en wordt nu “Hart van Boschveld”” gerealiseerd. We vragen daarom aan het College om in gesprek te gaan met de bewoners van de nieuwbouwwoningen over de gesignaleerde overlast. Het kan niet zo zijn dat de bewoners over dit urgente probleem in gesprek moeten met de Brabanthallen om tot passende en effectieve oplossingen te komen. Het CDA vindt dat de openbare orde en veiligheid primair een taak is van de gemeente! Wij vragen het College ook om alternatieve routes te onderzoeken en in beeld te brengen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.