03 december 2021

CDA bij begroting 2022: bouwen aan de Gemeenschap van ‘s-Hertogenbosch

Place to buy – Place to be

Het CDA pleit al langer voor de transitie van winkelstad naar fijnste woonstad. Stad waar je nog steeds kunt winkelen maar daarnaast of ook vooral veel te beleven valt en mensen elkaar graag ontmoeten.

Daar hoort het decor bij wat we in onze gemeente zo goed op orde hebben, zeker in de binnenstad. Naast alle vestingwerken verdient ook Fort Crèvecoeur het om niet door gebrek aan daadkracht en verval ten onder te gaan. Onze wethouder zet zich volledig in om ook dit stuk erfgoed te behouden en toegankelijk te maken. Met de (CDA)motie die wij indienen spreken we uit om Fort Crévecoeur te behouden en de wethouder te steunen in de richting van de andere partijen die nu aan zet zijn.

Maar ook in de dorpen en wijken kunnen we het decor verfraaien. Neem het succes van de kunst op de afvalcontainers. Een enorme aanvraag voor het beschilderen van deze objecten, waar vaak ook zwerfvuil omheen ligt. Door de schilderingen is dat er niet meer. Mensen zijn hier trots op en dragen dat uit, zijn bereid de omgeving beter schoon te houden. Het CDA pleit (met een motie) voor een uitbreiding en vervolg van de verfraaiing van de afvalcontainers. En wethouder een suggestie: Koppel hier nog een hele campagne aan voor het stimuleren van afvalscheiding.

U kent het CDA als een partij die pleit voor sporten in de publieke ruimte. Het veilig maken en vernieuwen van de skatebaan in Rosmalen steunen wij van harte. En om het decor op peil te houden is het goed te kijken naar de kwaliteit van de openbare ruimte. Zoals het CDA regelmatig aandacht heeft gevraagd voor veiligheid en onderhoud van fietspaden. Maar ook groenonderhoud en speeltoestellen)

Bij een place to be hoort ook het beleven: Het succes van de Bossche Zomers. Dit zouden we ook in 2022 moeten hebben. Een nieuwe bossche zomer die wel mee ontwikkelt met de omstandigheden waarin we dan verkeren. Als er geen corona meer zou zijn – en laten we dat hopen – zal het een ander karakter hebben (namelijk ook activiteiten in de binnenstad, meebewegend maar ook via zorgvuldige procedures zoals bij andere evenementen) dan het afgelopen jaar. Wij dienen graag het amendement om middelen hiervoor beschikbaar te stellen in.

Gemeenschap van ’s-Hertogenbosch, dat zijn we samen. Onze Geminte! Zoals we met Brabantse tongval alles van ons verklaren.

Niet op de eerste plaatsen denken in termen van verschillen en polarisatie maar juist denken én handelen in termen van verbondenheid. Samen willen deze gemeente fijner en mooier maken voor onze inwoners, ondernemers, mensen die hier werken en onze gemeente komen bezoeken. Wij zijn een hartelijke en gastvrije gemeente! Immers, iedere ik zit omsloten met een wij.

Gemeenschap zijn betekent ook omzien naar elkaar. Want als iedereen moet kunnen meedoen vraagt dat ook dat je dat mogelijk maakt.

Het CDA dient vandaag een Motie in voor een onderzoek naar een Kansenpas. En ja ik heb goed geluisterd naar de discussie die we daarover hebben gevoerd in de commissie. Het moet eenvoudig zijn, efficiënt en niet stigmatiserend. De term kansenpas is wat mij betreft een werktitel. Vandaar een kansenpas voor iedereen, maar voor minima is deze pas gratis. Een kansenpas om deelname aan sport, cultuur en andere activiteiten te vergroten, om talentontwikkeling bij jongeren te stimuleren. En een mogelijkheid om meer aanbod uit de samenleving te halen en aan te bieden. De vraag aan het college om met een paar verschillende scenario’s te komen voor een dergelijke pas, waarin wij u graag verwijzen naar het model in Dordrecht met hun Dordtpas.

Voorzitter, We zitten nog in de coronacrisis, de besmettingen lopen weer op. We hebben met elkaar al een aantal keer gedacht: het zal nu wel over zijn. Dat de pandemie zolang blijft aanhouden heeft consequenties. Ook voor mensen in armoede.

Tegelijk zien we nieuwe ontwikkelingen zoals stijging van de energieprijzen wat bijdraagt aan energiearmoede waarvan niet iedereen nog kan overzien wat dat allemaal precies omvat. En ook niet wie het allemaal treft. Zo ook de stille armoede onder ouderen of onder werkende zzp-ers.

Wij pleiten ervoor om oog te houden voor de meest schrijnende gevallen en hiervoor maatwerk te leveren. Het CDA dient graag het amendement Energiefixer mee in als werkbudget om isolerende maatregelen mee uit te voeren. Een eerste en snelle stap om te zetten.

Energie-armoede is een ontwikkeling die we met elkaar niet snel zagen aankomen. Zo kunnen er meer ontwikkelingen zich voordoen en moeten we een buffer organiseren om onze kwetsbare inwoners ook in de toekomst te kunnen ondersteunen indien nodig. Het CDA komt daarom met een motie om de resterende TONK-middelen van het rijk (ca. 1,5 miljoen euro!) te reserveren voor de aanpak van armoede en schulden, en niet af te laten vloeien naar de algemene reserve.

Voorzitter, Complimenten aan het college en in het bijzonder de wethouder van Financiën. Het CDA kan instemmen met deze begroting omdat dit bijdraagt aan het sterker maken van onze mooie Bossche gemeenschap.

Freek van Genugten,
fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch

Zie ook in de media:
Dtv Nieuws - Bossche raad trekt al geld uit voor Bossche Zomer van 2022 (10 november 2021)
Gasrekening in Den Bosch kan nóg wat lager uitvallen, aanpak (energie)armoede | bd.nl (10 novemer 2021)
Dtv Nieuws - Begrotingsraad Den Bosch in teken van armoede en schulden (9 november 2021)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.