10 juli 2018

CDA: In 2019 heel ’s-Hertogenbosch HartVeilig!

In Nederland worden wekelijks 300 mensen getroffen door hartfalen. De prioriteit van een dekkend Automatische Externe Defibrillators (AED) netwerk is daarom dringend noodzakelijk. De normen van de Nederlandse Hartsstichting en de Nederlandse Reanimatie Raad voor AED’s zijn: 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar met een bereikbaarheid van 6 minuten en een cirkel van 500 meter. 

Om ’s-Hertogenbosch in zijn geheel HartVeilig te laten zijn moeten er, volgens de Stichting HartVeilig ‘s-Hertogenbosch, 50 AED’s worden geplaatst. Tot op heden is Nuland, binnen onze gemeente, de enige kern die voldoet aan de norm HartVeilig. 

De afgelopen jaren is er in de Bossche politiek meerdere malen gesproken over het plaatsen van AED’s, zijn er vragen gesteld, moties ingediend en zijn de eerste stappen gezet. “Wat het CDA betreft zou heel de gemeente ’s-Hertogenbosch eind 2019 HartVeilig moeten zijn.” aldus Marcel Ploegmakers. Samen met fractiegenoot Freek van Genugten heeft hij hierover vragen gesteld aan het College van B&W. “Graag willen wij weten wat nu de status is van het een en ander; waar staan we nu?” In oktober 2017 werd in de gemeenteraad de motie ” Hart voor de Sport” aangenomen. De bedoeling was om tot collectieve inkoop te komen met de  Bossche sportverenigingen en vrijwilligers op te leiden Marcel Ploegmakers: ”Het CDA wil van het College weten wat er van deze plannen terecht is gekomen.” 

Waar het CDA ook voor pleit is om de jaarlijkse onderhoudskosten van het openbare AED-netwerk voor rekening van de gemeente te laten komen. Marcel Ploegmakers: “Het kan toch niet zo zijn dat er straks een dekkend netwerk is en er discussie ontstaat over de financiering van het onderhoud. Als iedere minuut telt moeten we goedwerkende systemen hebben, een systeem wat zeker niet mag falen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.