15 juli 2021

CDA leden kiezen Marianne van der Sloot als lijsttrekker CDA 's-Hertogenbosch

14 juli 2021, 's-Hertogenbosch - Op woensdag 14 juli hebben de leden van CDA 's-Hertogenbosch Marianne van der Sloot per acclamatie benoemt tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Marianne volgt hiermee Huib van Olden op die 12 jaar lang als politiek leider en lijsttrekker het CDA in 's-Hertogenbosch op sleeptouw heeft genomen. De ledenvergadering sprak nu alvast zijn dankbaarheid uit aan Huib voor zijn inzet. Uitgebreider zal bij zijn afscheid stil gestaan worden als hij na de verkiezingen de Bossche politiek heeft verlaten.

Marianne ging tijdens haar 'acceptance speech' in op de weg die zijzelf heeft afgelegd, de hobbels die zij onderweg is tegengekomen en de eer die zij het vindt om de kar te mogen trekken. Uiteraard sloeg zij ook de huidige perikelen die het CDA landelijk teisteren niet over. Maar, om in termen van Marianne te spreken, 'Het CDA is het net als het Nederlands elftal. Soms lukt het wel en soms lukt het niet, maar ieder toernooi opnieuw juichen we voor ons Nederlands elftal en zo zal dat ook zijn met het CDA en de verkiezingen die nog gaan komen'. 

Tot slot werd tijdens de ALV ook nog kort stil gestaan bij het vertrek van bestuurslid en voormalig kandidaat voor de Bossche gemeenteraad, Thomas Hoogeboom die namens het CDJA lid was van het afdelingsbestuur. Door zijn verhuizing naar Boxtel kan hij niet langer actief zijn in 's-Hertogenbosch maar ongetwijfeld zal hij in Boxtel zijn inzet kunnen voortzetten. Het bestuur en de leden zijn Thomas erkentelijk voor zijn bijdrage en wensen hem veel succes in die andere prachtige Brabantse gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.