10 juni 2018

CDA: Nu aan de slag voor morgen!

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. is er druk onderhandeld tussen het CDA, VVD, Groen Links, D66 en Rosmalens Belang. De inzet was om tot een meerderheidscollege te komen. Dat is gelukt!

Er ligt een uitdagende opdracht voor de komende jaren, denk hierbij aan bijvoorbeeld aan veranderingen op het gebied van klimaat (energietransitie en klimaat adaptatie) veranderingen in het sociaal domein en de nieuwe Omgevingswet. Er zal ook gewerkt worden aan de oplossing van het enorme woningtekort. Een van de speerpunten van de nieuwe coalitie is om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Er is immers grote behoefte aan praktisch opgeleide mensen in verschillende sectoren. Mensen die het minder gemakkelijk hebben, door bijvoorbeeld werkloosheid, eenzaamheid, armoede of een beperking wordt een helpende hand toegestoken. Iedereen telt mee in onze samenleving.

Het CDA gaat samen met de coalitiepartijen met deze uitdagingen aan de slag. Uitdagingen die door de gemeente niet zonder hulp van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen worden opgelost. Daarom zal de samenleving heel nadrukkelijk bij de besluitvorming worden betrokken.
De afgelopen periode is er genoeg  gepraat, wat het CDA betreft: Vandaag aan de slag voor morgen!


Wij staan voor u klaar:

  • Huib van Olden, wethouder van o.m. Werk en Inkomen, Zorg, Erfgoed en Sport
  • Marianne van der Sloot (fractievoorzitter), commissie Bestuur
  • Ingrid van Zwambagt (vice-fractievoorzitter), commissie Omgeving
  • Olaf Thelissen (voorzitter commissie Omgeving, lid van het presidium), commissie Bedrijvigheid
  • Freek van Genugten, commissie Sociaal 
  • Marcel Ploegmakers (commissielid-niet raadslid) commissie Bedrijvigheid
  • Willem van Rosmalen (commissielid-niet raadslid) commissie Omgeving

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.