02 juli 2018

CDA ontstemd over verkeerschaos bij Jeroen Bosch Ziekenhuis

Afgelopen maandag 25 juni is er een enorme verkeerschaos ontstaan rond het Jeroen Bosch Ziekenhuis, dit ten gevolge van het sluiten van de parkeergarage. Deze chaos heeft bij het Bossche CDA  de nodige vragen opgeroepen. Het CDA begrijpt dat er noodzakelijk onderhoud gepleegd moet worden aan de parkeergarage, maar heeft minder begrip voor de ontstane chaos. “De veiligheid van burgers is rechtstreeks in gevaar gebracht. Het is onverteerbaar dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis niet in staat is gebleken om snel en adequaat in te grijpen.” aldus Ingrid van Zwambagt.

In de raadvergadering van dinsdag 3 juli stelt zij daarom vragen hierover aan het College van B&W. Ingrid van Zwambagt: ”Wij zien graag dat het College van B&W de directie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis aanspreekt over de ontstane situatie. Daarnaast willen wij weten hoe de nieuwe onderhoudsplanning getoetst wordt op aspecten zoals doorstroming van het verkeer. Indien gewenst kan wat ons betreft de gemeente haar expertise inbrengen.”

Het CDA heeft voorgesteld aan het College om het aangrenzende gemeentelijk transferium tijdelijk toe te voegen aan de parkeervoorziening Ingrid van Zwambagt: ”Dit draagt zeker bij aan een voortvarende onderhoudsplanning.” Inmiddels is deze toevoeging gerealiseerd.

Het CDA ’is van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om in alle situaties de gevoelens van veiligheid van onze inwoners te waarborgen. Dat was zeker afgelopen maandag bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis niet het geval!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.