05 april 2024

Bouwen, ontmoeten en leefbaarheid centraal in toekomstvisie Vinkel

Het CDA ’s-Hertogenbosch heeft het college gevraagd de toekomstvisie van Vinkel actief en landurig te ondersteunen. De partij benadrukt het belang van het versterken van sociale structuren, investeren in gemeenschappen en het creëren van aantrekkelijke leefomgevingen, zoals vastgelegd in het bestuursakkoord ‘Slagkracht en ambitie’.

In lijn met deze doelstellingen heeft de Dorpsraad Vinkel, gesteund door lokale verenigingen, bedrijven en betrokken inwoners, een toekomstvisie ontwikkeld. Deze visie streeft naar een gecontroleerde groei van het inwonersaantal van 2800 naar 3500, met een sterke focus op het behoud van de jeugd, het faciliteren van zelfstandig wonen voor senioren, het stimuleren van het verenigingsleven en het benutten van toeristische en recreatieve kansen.

Om dit te bereiken is dringende behoefte aan continuïteit in bouwen en bouwplannen. Zowel woningen voor senioren als voor jongeren zijn nodig om Vinkel leefbaar te houden. De afgelopen decennia is er steeds om de tien jaar een bouwplan met een bijbehorende piek in het inwonersaantal, maar daarna trekken mensen weer weg omdat er niks gebouwd wordt. Daar heeft Vinkel nu ook last van, net als veel andere dorpen.

Een ander belangrijk aspect van de toekomstvisie is de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA), gekoppeld aan een sporthal en sportpark. Het vernieuwen van verouderde faciliteiten zoals Dorpshuis 't Zijl, de Mariaschool en diverse verenigingsgebouwen is essentieel voor het bieden van moderne, duurzame voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van alle leeftijdsgroepen.

Daarnaast wordt de aanleg van een rondweg ten noorden van het centrum van Vinkel genoemd als een cruciale stap om verkeersproblemen aan te pakken en de leefbaarheid te verbeteren. De toenemende drukte op de A59 resulteert in sluipverkeer door het dorp, wat zorgt voor onveilige situaties en overlast.

Het CDA vroeg het college om deze ontwikkelingsrichting voor de toekomst van Vinkel de komende 10 tot 20 jaar actief te steunen in overleg met Dorpsraad Vinkel,verenigingen, bedrijven en betrokken inwoners. Lees hier onze schriftelijke vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.