05 maart 2018

CDA: Verbod vervuilende diesels Bossche binnenstad

Het CDA wil dat het College van B&W maatregelen neemt om oudere vervuilende personen- en bestelwagens op diesel te weren uit de Bossche binnenstad. Dit moet leiden tot een verbod om met deze voertuigen de Milieuzone in te rijden. Op 6 maart a.s. zal het CDA hierover een motie indienen tijdens de gemeenteraadsvergadering.

“De luchtkwaliteit in de binnenstad moet worden verbeterd.” aldus Ingrid van Zwambagt.  “Oudere auto’s op diesel zijn vervuilender dan auto’s op benzine of gas vanwege de uitstoot van stikstof, roet en fijnstof.

’s-Hertogenbosch is een van de zes steden in Nederland die niet voldoet aan de gestelde wettelijke Europese norm voor luchtkwaliteit. Met het verbod van oude diesels valt veel milieuwinst te behalen. In Nederland is het verbod al van kracht in onder meer Rotterdam, Utrecht en komend jaar in Arnhem. Ook in Duitsland mogen volgens de rechter binnenkort vervuilende diesels geweerd worden uit de steden en in sommige gevallen moeten ze zelfs geweerd om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Ingrid van Zwambagt “Met dit verbod krijgen wij aansluiting bij andere steden en zetten we weer een stap richting de verbetering van de luchtkwaliteit. Daarmee zijn we er nog lang niet. De nieuwe coalitie zal alles op alles moeten zetten om aan de gestelde normen van luchtkwaliteit te voldoen. Onze inwoners hebben recht op schonere lucht.” 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.