01 juli 2021

CDA vraagt College van B&W besluit grootschalige bouwmarkt te herzien

’s-Hertogenbosch, 29 juni 2021 - De CDA fractie in de Bossche gemeenteraad heeft het College van B&W gevraagd om af te zien van de vestiging van een grootschalige bouwmarkt aan de Groote Vliet en het eerder genomen besluit te herzien en hiertoe een voorstel voor te leggen aan de raad. Het CDA vindt het op dit moment onverantwoord, om in deze onzekere tijd voor de detailhandel, ruim 10- tot 20.000 winkelvloeroppervlak toe te voegen aan het bestaande bestand.

Volgens het CDA moet er juist nu maximale aandacht gegeven moet worden aan de versterking van de detailhandel in de binnenstad, winkelcentra, de Kom van Rosmalen en de Bossche Woonboulevard om leegstand te voorkomen of te beperken.

In 2018 stemde de gemeenteraad in met een voorstel die de vestiging van een grootschalige bouwmarkt mogelijk maakte.

Marcel Ploegmakers hierover: “Soms is het verstandig om terug te komen op eerdere besluiten, zeker als de marktomstandigheden sterk veranderen. Om een bekend Nederlands spreekwoord aan te halen: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Veel ondernemingen vechten op dit moment, ten gevolge van de coronapandemie,  voor hun voortbestaan. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat de leegstand in  sommige binnensteden in 2022, door de impact van de coronapandemie en het stoppen van de steunmaatregelen door de overheid, kan oplopen tot wel 40%.”.

Door de coronacrisis is het online winkelen explosief toegenomen  en staan daardoor omzetten in de detailhandel enorm onder druk. De gevolgen van de coronapandemie wordt ook gevoeld in de Bossche detailhandel. Onlangs schreven verontruste ondernemers een brandbrief naar de gemeenteraad over het  detailhandelsbeleid. Zij verwachten dat na de coronacrisis de detailhandel er fundamenteel anders uit gaat zien.

Wij hebben de signalen gehoord en opgepakt en nemen onze verantwoordelijkheid. Het CDA denkt daarom dat het heel verstandig is om op dit moment pas op de plaats te maken en af te zien van de vestiging van een grootschalige bouwmarkt.” aldus Ploegmakers. 

Binnen enkele weken zal duidelijk worden of het College van B&W de mening van het CDA deelt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.