13 mei 2018

CDA vragen over parkeren bewoners in 't Zand

In de wijk 't Zand, tussen de Mayweg en de Koningsweg, vindt een herinrichting plaats van de openbare ruimte. Hierbij komen parkeerplaatsen in de Hertogstraat, Mayweg en Guldenvliesstraat te vervallen. De bewoners maken nu gebruik van deze plaatsen met een parkeervergunning en bezoekerskaartjes. De vervallen plaatsen worden gecompenseerd met 105 parkeerplaatsen in de nieuwe parkeergarage aan de Mayweg.

Onlangs werd er een infoavond voor de bewoners georganiseerd. Op deze avond werd door aanwezige ambtenaren verteld dat er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt met de beheerder van de garage. Dit leidt tot onrust en onzekerheid bij de bewoners. Daarom heeft de CDA-fractie hierover vragen gesteld aan het College van B&W.

Olaf Thelissen: "Het kan toch niet zo zijn dat de werkzaamheden aanvangen, de parkeerplaatsen vervallen en er nog geen compensatie is geregeld. Daarom willen wij op korte termijn van het College weten hoe het een en ander wordt opgelost en de bewoners zekerheid wordt geboden over het parkeren in hun wijk."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.