15 juni 2018

CDA vragen over stroomkasten ten behoeve van evenementen

Recentelijk zijn er twee stroomkasten ten behoeve van evenementen op het Kerkplein en Prins Bernhardplein in Nuland door de gemeente ontmanteld. Dit is gebeurd omdat deze kasten niet meer goed functioneerden en door meerdere inbraken ook onveilig waren geworden. De gemeente laat de komende tijd onderzoek verrichten naar het functioneren van alle stroomkasten ten behoeve van evenementen in ’s-Hertogenbosch. Voor het organiseren van evenementen op beide pleinen in Nuland betekent dat er tussentijds gezocht moet worden naar alternatieven.

CDA-gemeenteraadslid Ingrid van Zwambagt heeft hierover vragen gesteld aan het College van B W. Zij vraagt onder andere of de gemeente in overleg wil treden met de dorpsraad en de organisatoren van evenementen in Nuland om samen te kijken naar tussentijdse oplossingen. Ook vraagt zij om adequate beveiliging van stroomkasten zodat deze niet meer kunnen worden opengebroken. Daarnaast wil zij geïnformeerd worden over de uitkomst van het onderzoek en waar er stroomkasten ontmanteld gaan worden of bijgeplaatst en de daarbij gehanteerde criteria.

Ingrid van Zwambagt: `We zijn een bruisende stad met meer dan 400 evenementen. Het CDA vindt dat de technische infrastructuur voor organisatoren zoveel mogelijk in orde moet zijn. Het gebruik van bijvoorbeeld vervuilende dieselgeneratoren voor stroomopwekking bij evenementen vinden wij niet meer acceptabel. `

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.