08 februari 2022

CDA wil veilige verkeersafwikkeling Heesch-West bij Nuland

BEKIJK DE VIDEO

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Heesch-West in de Bossche gemeenteraad op 1 februari jl. heeft de CDA-fractie een motie ingediend in verband met een veilige verkeersafwikkeling bij Nuland. De verwachting is dat door toename van het verkeer meer overlast ontstaat, zowel in de dorpen als kernen en bij de aansluitingen op de A59.

Het CDA wil voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan voor fietsers en voetgangers bij de rotondes die aansluiten op de A59 bij Hotel van der Valk in Nuland. Daarom wil het CDA dat de verkeerssituatie wordt gemonitord gedurende langere tijd en hiervoor, samen met het “burenoverleg”, een protocol wordt opgesteld. Mocht uit de monitoring blijken dat er door toename van verkeersdruk onveilige situaties ontstaan dan wordt het College van B&W gevraagd de nodige maatregelen te treffen aan het onderliggende wegennet.

De CDA-motie is unaniem door de raad aangenomen.

Ingrid van Zwambagt hierover: “Voor het CDA is het van het grootste belang dat de verkeersveiligheid van zowel voetgangers als fietsers worden gewaarborgd en indien uit de monitoring bij Nuland blijkt dat de verkeersonveiligheid toeneemt hier direct de noodzakelijke maatregelen voor de treffen. Veiligheid boven alles”.

De afgelopen jaren heeft de CDA-fractie meermaals vragen gesteld over de verkeersafwikkeling van het toekomstige bedrijfsterrein Heesch-West.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.