11 december 2023

De Vinkelse Molen blijft toch bereikbaar voor mindervaliden

In juli 2022 heeft de fractie van het CDA in de raadsvergadering gepleit voor een oplossing in de impasse in de situatie van het Molenpad bij de Vinkelse Molen. De enige toegangsweg van de Vinkelse Molen mocht niet betreden worden door gemotoriseerde voertuigen terwijl deze voertuigen ervoor zorgden dat bepaalde groepen mensen de Vinkelse Molen konden bezoeken. De weg naar de Vinkelse Molen is namelijk moeilijk begaanbaar en dat is lastig voor senioren, slechtzienden en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Een aantal buurtbewoners wilden echter de geslotenverklaring blijven hanteren en gemotoriseerde voertuigen blijven weren.

Daarom heeft het CDA 's-Hertogenbosch de wethouder de opdracht gegeven om door middel van conflictbemiddeling de impasse te doorbreken en dat is gelukt! Het CDA is blij te horen dat het bestuur van de Vinkelse Molen en de omwonenden tot een oplossing zijn gekomen waarbij het gemotoriseerde verkeer zoveel mogelijk wordt beperkt en slechts bepaalde uitzonderingen gelden zodat de Vinkelse Molen bereikbaar voor ons allen blijft. Dat past bij onze inclusieve gemeente, een gemeente waarin iedereen kan en mag meedoen.

Foto: Vinkel in Beeld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.