Kandidaten TK21
08 maart 2021

Duurzaamheidsavond CDA 's-Hertogenbosch met kandidaat kamerlid Henri Bontenbal (nummer 17)

CDA ’s-Hertogenbosch organiseert op 10 maart een online politieke avond over het thema ‘duurzaamheid’. Tijdens deze voor iedereen toegankelijke avond zal Henri Bontenbal (kandidaat nummer 17 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen) de positie van het CDA over dit belangrijke thema uiteenzetten en met de aanwezigen in gesprek gaan over de betekenis van plannen die de Christendemocraten de komende jaren in petto hebben.

Dat duurzaamheid een belangrijk thema is mag geen verassing meer zijn. Naast de bekende doorrekeningen van de partijprogramma’s door het CPB, zijn de effecten op de CO2-uitstoot zo een beetje de enige andere doelstelling die aan een dergelijke exercitie wordt onderworpen. Echter voorbij de uitkomsten over reductiepercentages en megatonnen CO2 liggen concrete plannen en maatregelen die een reëel effect gaan hebben op de inwoners van Nederland. Gezien het belang hiervan en de overtuiging bij CDA ’s-Hertogenbosch dat campagnes draaien om inhoudelijke standpuntbepaling door de kiezer, organiseert zij een inhoudelijke avond waarin de positie van het landelijk CDA wordt uitgediept en inwoners de kans krijgen om vragen en opmerkingen mee te geven.

Vanuit de landelijke partij zal kandidaat kamerlid Henri Bontenbal (nummer 17) aanschuiven. Henri Bontenbal is afkomstig uit Rotterdam en in het dagelijks leven strateeg bij netbeheerder Stedin en onafhankelijk schrijver en spreker over onderwerpen aangaande klimaatverandering en de energietransitie. Hij is medeauteur geweest van het CDA verkiezingsprogramma en zodoende de uitgelezen persoon om aan de tand te laten voelen over dit onderwerp. Henri staat voor een klimaatbeleid dat:

  • Effectief is: geen maatregelen voor de bühne, maar beleid dat echt werkt. 
  • Eerlijk is: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. 
  • Met elkaar wordt vormgegeven: bedrijven werken samen met de overheid en met de inwoners van Nederland aan verduurzaming. Geen polarisatie, maar coöperatie

Zoals aangegeven is de bijeenkomst voor iedereen toegankelijk. Aanmelden kan via [email protected] waarnaar de deelnemers een link voor de bijeenkomst in de e-mail ontvangen. CDA ’s-Hertogenbosch kijkt uit naar een mooie inhoudelijke avond, met ruime belangstelling en goede uitwisselingen van ideeën.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.