10 april 2024

Fysieke sociale kaart voor betere toegang tot zorg en ondersteuning

Voor veel mensen in onze gemeente is het vinden van de juiste zorg en ondersteuning een flinke opgave. Zij ondervinden moeilijkheden door het complexe landschap van het sociaal domein en de verschillende wetten zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (Z.V.W.) te navigeren. Zeker inwoners die minder digitaal vaardig zijn. In een gezamenlijk initiatief roepen we het college op om een fysieke sociale kaart in te voeren om de toegang tot zorg en ondersteuning te vergemakkelijken.

Het is duidelijk geworden dat ondanks de inspanningen van instanties zoals KOO, die een digitale sociale kaart onderhouden en advies verstrekken op locatie, niet alle bewoners op de juiste manier worden bereikt. Met aanstaande veranderingen in het sociaal domein als gevolg van het Integraal Zorgakkoord en herzieningen in de basisondersteuning, wordt de noodzaak van effectieve communicatie nog urgenter.

Daarom stellen we voor om een duidelijke fysieke sociale kaart te ontwikkelen, vergelijkbaar met de Dementiewaaier in Sint-Michielsgestel, maar dan gericht op de basisondersteuning van de gemeente. Met een dergelijke kaart zou je niet alleen bewoners en hun netwerken beter kunnen bereiken, maar ook de ondersteunende instanties zoals wijkpleinen, praktijkondersteuners en sociale benaderingsteams helpen om de juiste zorg op de juiste plaats te krijgen.

Samen met de fracties van Bosch Belang, Bossche VVD, Rosmalens Belang en Leefbaar ’s-Hertogenbosch roept CDA ’s-Hertogenbosch op tot actie om deze waardevolle bron van informatie en ondersteuning te realiseren en zo een inclusief zorgstelsel te bevorderen.

Lees hier onze schriftelijke vragen.

Foto: Dementiewaaier Gemeente Sint-Michielsgestel. De Dementiewaaier is een initiatief van Werkgroep Dementievriendelijke gemeente Sint-Michielsgestel en biedt praktische informatie en handvaten voor iedereen in de gemeente Sint-Michielsgestel die te maken krijgt met dementie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.