20 maart 2024

Gemeente aan de slag met opschonen oevers Aa

Langs een groot deel van de Aa bevinden zich vaartuigen als sloepjes, kajuitbootjes, bootwrakken, kano’s en surfplanken. Deze vaartuigen liggen hier illegaal. Door de recente hoogwatersituatie en harde wind is een groot aantal van deze vaartuigen (deels) gezonken of afgedreven. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties op het water, schade aan de taluds, verstoring van flora en fauna en milieuschade. In september vroegen we al aandacht voor de verrommeling van de Aa door het stellen van raadsvragen. In antwoord op deze vragen stelt het College nu dat zij onze mening deelt dat een groot deel van de oevers van de Aa ‘verrommeld’ zijn met bootjes, wrakken en steigers en belooft dit te gaan aanpakken.

In samenwerking met waterschap Aa en Maas gaat de gemeente de Aa opschonen. Te beginnen met zo'n 50 (gedeeltelijk) gezonken en afgedreven vaartuigen, deze worden vanaf 1 april verwijderd op grond van de Wrakkenwet. Ook moeten illegaal gebouwde steigers, palen en overige bouwwerken op of in het talud naast het water eraan geloven. Overige vaartuigen worden nu niet verwijderd, maar daarover wordt later dit jaar wel een besluit genomen. Het college streeft ernaar om in de eerste helft van 2024 een voorstel aan de Raad aan te bieden voor een plan van aanpak om de verrommeling van de Bossche wateren structureel tegen te gaan. Dit betreft zowel een inventarisatie van het benodigde instrumentarium als een overzicht van de gewenste voorzieningen (zoals bijvoorbeeld afmeervoorzieningen). Dit besluit heeft in de toekomst mogelijk consequenties voor de ligplaats van de vaartuigen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.