15 februari 2022

Hoezo gelijke kans op werk?

Vandaag bood CDA wethouder Huib van Olden de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een speciale boodschap uit Brabant aan met als titel: Hoezo gelijke kans op werk?

Met deze boodschap doen de sociaal ontwikkelbedrijven van 61 Brabantse gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties en Cedris samen een indringende oproep aan het nieuwe kabinet.

Huib van Olden: “We vragen het Rijk met klem om de regie te pakken op de participatiewet. Met heldere kaders kan het rijk ervoor zorgen voor dat er meer mensen waarvoor werk niet vanzelfsprekend is, aan de slag kunnen. Werk geeft immers structuur, eigenwaarde, trots, geluk én een betere gezondheid”.

In onze Brabantse boodschap bevestigen bijvoorbeeld Harm, Cindy en Ahmed dit, lees via de link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.