01 maart 2021

Jean Wiertz, nieuwe voorzitter CDA 's-Hertogenbosch

Afgelopen week vond de laatste algemene ledenvergadering van CDA 's-Hertogenbosch plaats vóór de Tweede Kamerverkiezingen. Verkiezingen die uiteraard een belangrijk deel van de avond de agenda domineerden en waarbij de Brabantse kandidaten, Inge van DIjk (plek 4) en René Peters (plek 13), de leden meenamen in de laatste stand van zaken en de voortgang van de campagne.

Het was echter niet de enige verkiezing die de aandacht van de leden vroeg. Na 10 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan 2 periodes van 4 jaar als voorzitter, nam Viktor Heitkamp afscheid van het bestuur van CDA 's-Hertogenbosch. Viktor heeft gedurende zijn bestuuractiviteiten de lokale afdeling door 3 gemeenteraadsverkiezingen geloosd. Mooie verkieizngsresultaten maar bovenal mooie resultaten voor de stad als gevolg van structurele bestuursdeelname door het CDA. Een groot 'dankjewel' was dan ook op z'n plaats en vanaf de ruim 30 schermen hebben de leden dit aan Viktor weten over te brengen.

Het vertrek van een voorzitter betekent ook de komst van een nieuw voorzitter. Jean Wiertz werd, na voordracht door het bestuur, unaniem verkozen tot de nieuwe voorzitter van CDA 's-Hertogenbosch. Jean Wiertz is een aantal jaar geleden neergestreken in 's-Hertogenbosch en in het dagelijks leven actief als rector van het St. Janslyceum. Binnen het CDA is Jean geen onbekende en is hij in het verleden, in zijn woonplaatsen Rotterdam en Dordrecht, ook bestuurlijk actief geweest. Jean geeft aan vol energie deze verantwoordelijk op te pakken en samen met de leden het herkenbare en onderscheidende profiel van CDA 's-Hertogenbosch verder door te ontwikkelen. Met aandacht voor onze kernen en wijken en doormiddel van een vitale, verbindende en verantwoordelijke manier van politiek bedrijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.