02 mei 2021

Koninklijke Onderscheiding voor twee bijzondere CDA-leden

Tijdens de lintjesregen afgelopen week zijn ook twee bijzondere leden van CDA 's-Hertogenbosch ondescheiden. Het betreffen Wim Jonker en Ton van der Leest. Beiden hebben zich naast het CDA ook op andere manieren voor de lokale samenleving ingezet en zetten zich nog steeds in. CDA 's-Hertogenbosch is zeer vereerd met beide leden en wenst ze van harte proficiat! 

Wim Jonker heeft binnen CDA 's-Hertogenbosch de functies vervuld van van algemeen bestuurslid en bestuursvoorzitter. Kenmerkend voor zijn inzet waren daarbij zijn grote discipline en verantwoordelijkheidsbesef, sterke inhoudelijke drive en altijd oog voor de menselijk maat. Vanuit zijn integere opstelling staat het voor een ieder in onze afdeling niet ter discussie, dat bij Wim Jonker het partijbelang boven het persoonlijke belang gaat. Voor een politieke organisatie is dat bijzonder.Een bijzondere opdracht aan de afdelingsvoorzitter is om de binding aan en eenheid binnen de partij te borgen. Door zijn constructieve en integere werkwijze heeft Wim Jonker dit uitstekend gedaan. Zeker in de, voor CDA ’s-Hertogenbosch, turbulente periode rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, heeft de Wim Jonker een sleutelrol gespeeld in het behouden van eenheid in onze partij. Daar is het huidig afdelingsbestuur hem nog steeds dankbaar voor!

Ton van der Leest is ruim twee decennia, in verschillende hoedanigheden, actief voor onze CDA afdeling. Al jaren maakt hij trouw deel uit van het campagneteam en vormt hij de spil in het bewerkstelligen van de zichtbaarheid tijdens campagnes. Als voorzitter van de Dorpsraad in Vinkel is hij een vertrouwde uitdrager van het belang van de 'kernen' In die hoedanigheid heeft hij er o.a. voor gezorgd dat Vinkel voorzien werd van AED's. Naast zijn betrokkenheid bij onze vereniging is Ton ook actief binnen de Welzijn en Sport. Zo is hij sinds 1976 actief bij E.H.B.O.-vereniging Anthos waar hij in 1989 bestuurslid werd en vanaf 2002 voorzitter is.  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.