11 maart 2024

‘Mantelzorgwonen’ zo aantrekkelijk en makkelijk mogelijk maken

Vorige week diende Minister Hugo de Jonge het wetsvoorstel Wet Versterking regie volkshuisvesting in bij de Tweede Kamer. Door deze wet kunnen gemeentes sneller sturen op hoeveel, waar en voor wie we gaan bouwen. De minister wil met het wetsvoorstel onder andere de benodigde vergunning voor mantelzorgwoningen afschaffen. In de gemeente ’s-Hertogenbosch mag je al vergunningsvrij een mantelzorgwoning bouwen in de tuin. Het CDA is echter van mening dat elke extra stimulans van mantelzorgwoningen belangrijk is om te zorgen dat mogelijke barrières voor mantelzorgers en verzorgden worden weggenomen.

Met de toename van de levensverwachting van de Nederlandse bevolking groeit ook de al grote uitdaging om ouderen op te vangen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ouderen die thuis blijven wonen, doen vaak een beroep op mantelzorgers zoals familieleden, buren en vrienden. De reistijd kan dan een belasting vormen voor de mantelzorger. Een mantelzorgwoning aan of dichtbij huis kan dan helpen de reisafstand significant te verkorten en de mantelzorger te ontlasten. Nu kan een mantelzorgwoning net als in ’s-Hertogenbosch al in veel gemeenten zonder vergunning worden geplaatst, maar het kabinet wil dat dit overal gaat gelden. Ook wil ze dat schuren of andere bijgebouwen vergunningsvrij kunnen worden gebruikt als tijdelijke mantelzorgwoning.

Als het aan het CDA ligt sorteren we als gemeente voor op dit voorstel. Daarom diende de Bossche CDA-fractie afgelopen week schriftelijke vragen in waarin we het college verzoeken te verkennen hoe we mantelzorgers kunnen ontzorgen en het plaatsen van of herinrichten van bestaande bijgebouwen tot pre-mantelzorgwoningen (dus ook als er nog geen sprake is van een medische indicatie) zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken.

Lees hier onze schriftelijke vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.