04 juli 2021

Marianne van der Sloot door bestuur voorgedragen als lijsttrekker CDA Den Bosch

‘s-Hertogenbosch - Op de algemene ledenvergadering van 14 juli 2021 zal Marianne van der Sloot door het bestuur van het CDA Den Bosch worden voorgedragen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur volgt hiermee het advies van de vertrouwenscommissie, die bestond uit Tom Koot, Madeleine van de Toorenburg, Cas de Quay en Jean Wiertz.

Kennis, bevlogen en ervaren

Met de keuze voor de 39-jarige Marianne van der Sloot kiest het bestuur nadrukkelijk voor kennis, bevlogenheid en ervaring. Marianne zat acht jaar voor het CDA in de gemeenteraad van Nijmegen (2002-2010). In de gemeente ‘s-Hertogenbosch was zij negen jaar gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de CDA fractie (2010-2019) en woordvoerder op een groot aantal dossiers waaronder financiën, zorg, welzijn en cultuur. Tevens was zij lid van de Rekenkamer van de gemeente.

Van 2015-2019 was Marianne fractievoorzitter van de CDA fractie in Provinciale Staten en vicevoorzitter van Provinciale Staten. In 2019 werd zij gekozen tot gedeputeerde voor Brabant en kreeg zij de portefeuille Samenleving, Cultuur, Erfgoed en Sport.

Op dit moment is Marianne bestuurssecretaris van Rabobank Nederland en voorzitter van het Verband Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO).

Tevens is zij bestuurslid van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Eerder was zij voorzitter van de ledenraad van de KRO.

Marianne is getrouwd en heeft een dochter.

Eigentijdse manier

Marianne wordt door de kandidatencommissie en het bestuur gezien als professioneel en uiterst talentvol, met zowel gemeenteraadservaring als bestuurlijke ervaring. Zij is in staat om op een eigentijdse manier invulling te geven aan het gedachtegoed van het CDA en dit te vertalen naar de gemeente ’s-Hertogenbosch. De keuze voor Marianne als lijsttrekker is dan ook unaniem genomen.

CDA Den Bosch richting gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Achter de schermen worden door het bestuur, fractie en diverse commissies hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de verkiezingen in 2022. Naast het komen tot een kandidatenlijst wordt momenteel ook gewerkt aan een ambitieus programma. Dat wordt eind 2021 gepresenteerd

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.