23 januari 2024

Nieuwjaarsbijeenkomst CDA

Nieuwjaarsbijeenkomst CDA

Op vrijdag 12 januari jl. organiseerden bestuur en fractie van CDA ’s-Hertogenbosch hun jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in de Raadskelder. Naast een flink aantal leden waren ook vertegenwoordigers van andere partijen aanwezig.

Wethouder Marianne van der Sloot blikte terug op het voorbije politieke jaar en memoreerde diverse initiatieven die mede dankzij de inzet van CDA raadsleden tot stand zijn gebracht. Typische CDA-thema's kregen de nodige aandacht: bestrijding van eenzaamheid, zorg voor mantelzorgers, verkeersveiligheid bij scholen en een ontmoetingsnorm bij nieuwe bouwprojecten.

Voorzitter Jean Wiertz blikte vooruit op 2024 en gaf aan dat wij als vitale afdeling ook dit jaar weer themabijeenkomsten zal gaan organiseren ter verdieping van concrete vraagstukken die onze burgers raken. Daarnaast zullen er weer mooie ontmoetingsmomenten zijn, zoals de jaarlijkse familie-BBQ aan het einde van de zomer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.