09 oktober 2023

Op weg naar een aantrekkelijke, fietsvriendelijke binnenstad

Overal fietsen, her en der gestald. Het is een herkenbaar beeld in de Bossche binnenstad. Op sommige plekken staan zoveel fietsen dat wegen onbegaanbaar worden en onveilige situaties ontstaan. En met de ontwikkelingen rondom een autoluwe binnenstad, waar de gemeenteraad zich voor heeft uitgesproken, verwachten we alleen nog maar een toename van het aantal fietsen.

Rachna Lipman, Fractielid van CDA 's-Hertogenbosch, maakt zich al een tijd hard voor een fietsvriendelijke, veilige binnenstad. Voor de zomer kreeg zij helaas nog niet de handen op elkaar voor haar plannen om een einde te maken aan de fietsenchaos in de binnenstad, maar ze geeft niet op. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming met betrekking tot de autoluwe binnenstad heeft zij het college verzocht met prioriteit de behoefte aan stallingsplekken, de aanpak van fietswrakken en de bewegwijzering gericht op fietsers en voorzieningen aan te pakken. Ze werd hierin gesteund door Bosch Belang, VOOR Den Bosch, Gewoon gedreven, 50Plus en Volt. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen. 

Zie hier de volledige motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.