11 december 2020

Rol “Groene Loper” uit in Spoorzone

In de gemeenteraadsvergadering van 8 december jl. is raadsbreed een CDA-motie aangenomen waarin gevraagd wordt onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een “Groene Loper” tussen de Veemarktweg en de Vlijmenseweg.

Er gaat de komende jaren een heel nieuw stedelijk gebied ontwikkeld worden in de Spoorzone. Op het EKP-terrein, het Grasso-complex en het gebied waar Dieze, Zuid Willemsvaart en AA samenkomen, zullen duizenden mensen gaan wonen, werken en studeren. “Deze mensen moeten kunnen recreëren, elkaar ontmoeten, spelen en bewegen in een fijne verkeersveilige en kwalitatief hoogwaardige groene leefomgeving”, aldus Ingrid van Zwambagt.

Daarom ziet het CDA graag dat er een Groene Loper, welke tevens diens als groene buffer, wordt aangelegd tussen het spooremplacement, de Nelson Madellalaan en de Parallelweg en Magistratenlaan. Een Groene Loper waar toekomstige bewoners, studenten en werknemers op een gemakkelijke, verkeersveilige manier kunnen recreëren, bewegen en met fiets of te voet op comfortabele wijze de natuur of bestemming kunnen bereiken. Daarnaast draagt deze  ‘Groene Loper” bij aan de verbetering van het verblijfs- en leefklimaat, gezondheid en vitaliteit, luchtkwaliteit, biodiversiteit, grondwaterstand en beperking van de hittestress in de Spoorzone.

Ingrid van Zwambagt over de ontwikkeling van de Groene Loper: “Wij gaan niet op de stoel van een stedenbouwkundige of landschapsarchitect zitten, maar wij hopen dat men bij het ontwerp van de Groene Loper “Out of  the Box” willen denken. Een innovatieve loper ontwerpt die aansluit bij onze ambities in het gebied. Denk eens niet in asfalt of betonnen stoeptegels, maar in natuurlijke materialen.’’ Wat het CDA betreft is de auto te gast in het gebied en wordt er daarom gekozen voor minimaal asfalt en maximaal groen op de Paralelweg en Magistratenlaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.