15 maart 2022

U mag stemmen!

U mag gaan stemmen. Roep zo veel mogelijk mensen op om te gaan stemmen. Bekijk de vijf seconden oproep van Marianne van der Sloot, lijsttrekker CDA 's-Hertogenbosch.

Marianne, Freek, Marcel, Rachna, Yvonne, Kim, Ton, Ingrid, Iuri en alle verdere kandidaten zijn u zeer dankbaar. 

Samen aan de slag!

De toekomst van ’s-Hertogenbosch gaat ons allemaal aan. We willen een stad waar het voor iedereen fijn wonen is in een duurzame, groene en veilige omgeving. Waar alle inwoners kunnen meedoen, met respect en aandacht voor elkaar. Waar we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Een stad om je in thuis te voelen. Aan dit ’s-Hertogenbosch bouwen we samen. 
 
CDA ‘s-Hertogenbosch gaat samen aan de slag met het: 

  • Realiseren van +15.000 woningen: nieuwbouw, gratis woningen splitsen, tijdelijke woningen en opkoop van woningen door beleggersvoorkomen.
  • Zorgen voor elkaar: eenzaamheid aanpakken, de wachtlijsten in de zorg tegengaan en zorgen dat iedereen kan meedoen.
  • Investeren in duurzaamheid: meer zonnepanelen, versneld isoleren van school- en clubgebouwen en 1.000 extra elektrische laadpunten voor auto en fiets.
  • Steunen van vrijwilligers en verenigingen: goed onderhoud van accommodaties, een maatschappelijke parkeervergunning voor vrijwilligers en vereenvoudigen van regels.
  • Aanpakken van drugsoverlast: verbod op lachgas, aanpak ondermijning en minder coffeeshops zeker in de buurt van scholen. 
  • Laten tellen van alle talenten: schoolzwemmen en de muziekschool terugbrengen en voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien.
  • Vergroten van de leefbaarheid in de buurten: meer groen, investeren in verkeersveiligheid en extra wijkagenten.
  • Inzetten op normen en waarden: meer aandacht voor respect en aanpakken van geweld tegen hulpverleners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.