17 november 2018

Voorstel CDA “Strategic board ’s-Hertogenbosch” aangenomen

Om een scherper profiel aan de gemeente te geven gaat het College van B&W een agenda opstellen voor een ‘toekomstbestendig ’s-Hertogenbosch.

Het CDA wil hierbij mensen, die een frisse blik én hart en ziel voor de gemeente hebben, betrekken om te komen tot nieuwe ideeën en initiatieven. Daarom wordt er op initiatief van het CDA een “Strategic Board ’s-Hertogenbosch” ingesteld. Een concept dat in andere steden met succes is uitgerold.

De door het CDA ingediende motie hierover werd tijdens de begrotingsbehandeling raadsbreed aangenomen. Het college van B&W is gevraagd de regie te nemen en met een nadere uitwerking te komen.


Olaf Thelissen over het Strategic Board (bekijk de video).

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.