09 maart 2018

Wapenfeiten Gemeenteraad 2014-2018

Het CDA heeft de afgelopen periode verantwoording gehad voor het bestuur van de stad. Mede onder onze verantwoordelijkheid is de staat van onze stad op een niveau waar wij trots op mogen zijn. Een geweldige stad om te wonen, te werken en te verblijven. 

Op initiatief van onze wethouder en raadsleden hebben we onder andere gezorgd voor:

 • Wijk- en dorspbudgetten: bewoners bepalen zelf waar zij geld voor inzetten om de leefbaarheid in hun buurt te vergroten.
 • Bestrijding eenzaamheid en armoede: meer dan 9% van onze inwoners is eenzaam. CDA heeft gezorgd voor extra geld en acties om eenzaamheid aan te pakken.
 • Onder aanvoering van het CDA is de gemeente aan de slag gegaan met de aanpak van de leegstand in de binnenstad en in de winkelcentra in de dorpen en wijken.
 • Weener XL is onder aanvoeging van Huib van Olden uitgegroeid tot een landelijk toonaangevend voorbeeld voor de realisatie van werk en ontwikkeling.
 • Op signalen van winkeliers en bewoners heeft het CDA gezorgd voor de verbetering van de veiligheid in de Hinthamerstraat.
 • Een nieuw systeem voor cultuursubsidies, met meer ruimte voor nieuw elan en een PopUpFonds voor kleine initiatieven.
 • Geen bezuinigingen voor mantelzorgers.
 • Met de duurzaamheidslening levert het CDA een stap naar een duurzame stad.
 • CDA zet zich ook op provinciaal en landelijk niveau in voor onze stad, bijvoorbeeld voor de aanpak van de gezondheidsklachten langs de A59 en de trillingen aan het spoor in Rosmalen.
 • Met de fusie van de Toonzaal en Willem Twee heeft wethouder Huib van Olden er voor gezorgd dat deze kunst in de toekomst zeker zijn.
 • Met moties en acties heeft het CDA zich ingezet voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de stad, zeker ook voor onze dorpen, wijken en bedrijventerreinen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.