08 april 2019

Werkbezoek van de Gemeenteraad aan Wales

Bijna alle college-, raads- en commissieleden waren aanwezig bij een vier daags werkbezoek van de gemeenteraad aan Wales. Onder hen namens het CDA een (bijna) voltallige fractie en onze wethouder Huib van Olden. Een indrukwekkende reis met een doel en een boodschap: de Welsh te danken voor de bevrijding van ’s-Hertogenbosch in oktober 1944 en te ervaren welke warme gevoelens de Welsch over hebben gehouden aan Den Bosch, ondanks het verdriet van de gevallen slachtoffers. Een bezoek wat past bij de CDA gedachte van eerbied en respect voor het verleden. Onder leiding van ‘onze’ Pierre Kisters werd een druk, maar bijzonder en indrukwekkend, programma afgewerkt.

Tijdens deze reis waren er ontmoetingen met een aantal nog in leven zijnde bevrijders zoals Peter Davies en Tony Pengelly, van het 160e regiment waar de 53rd Welsh division deel van uit maakte en de Welsh’ politieke leiders. Ook is een aantal officiële gelegenheden met kransleggingen ter nagedachtenis van de Welshmen bijgewoond.

De trip heeft bij zowel de college-, raads- en commissie leden als bij de mensen in Wales heel veel indruk gemaakt. Zichtbare emotie en ontroering waren op de gezichten van de veteranen, de huidige militairen en op de gezichten van onze mensen af te lezen. Het was zoals Peter Davies zei: "in Den Bosch hebben we vrienden bevrijd. Een vriendschap die wat ons betreft in ere gehouden moet worden om nooit te vergeten wat zij voor onze gemeente hebben gedaan."

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.