Cas de Quaij

's-Hertogenbosch

Mijn naam is Cas de Quaij. Sinds enkele jaren woon ik met veel plezier in ‘s-Hertogenbosch-West. Hiervoor heb ik in Tilburg gewoond en was daar lange tijd actief in het CDA-bestuur.

Als secretaris en fondsenwerver ben ik actief voor diverse goede doelen organisaties. Als historicus zet ik mij in voor het behoud van cultureel erfgoed en de menselijke vorming.

Als christendemocraat heb ik concrete inzet voor de samenleving altijd als vanzelfsprekend beschouwd. En hoe kan dat beter via een politieke partij die het algemeen belang op de lange termijn beoogt?

Verstandige politiek belooft geen paradijs op aarde (hoewel onze gemeente daarvoor best in aanmerking komt), maar schept wel voorwaarden voor een beter bestaan voor u en mij.

Er is verwarring en verdeeldheid in de grote wereld maar helaas ook dichtbij. Toch blijf ik vertrouwen op de bindende kracht van gemeenschappen: van klein (gezinnen, vrienden) tot groter (verenigingen, buurten, kerken maar ook scholen en bedrijven)…daar kunnen mensen vol waarde zijn en in vrijheid hun talenten ontwikkelen. En degenen die afhankelijk zijn – en dat zijn we vroeg of laat allemaal – kunnen in gemeenschappen steun en kracht vinden.

Daarom zet ik mij in voor:

  • Levendige wijken en dorpen met een school, (buurt)centra, een supermarkt maar ook voorzieningen als brievenbussen en pinautomaten.
  • Werkgelegenheid voor alle groepen, dus ook 50-plussers, zo nodig via omscholing.
  • Voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, met name voor starters en gezinnen in een vriendelijke, veilige groene omgeving.
  • Steun voor mantelzorgers: zo min mogelijk bureaucratie en gratis parkeren.
  • Extra werk- en studeerplekken voor studenten en zelfstandigen in en rond de binnenstad.
  • Duurzaam behoud en zo nodig passende herbestemming van monumenten 

Omdat we vandaag aan de slag gaan voor morgen.

Cas de Quaij

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.