Afval

Wij willen de hoeveelheid afval terugdringen. Bij afvalinzameling is recycling speerpunt. De komende periode moet er goed onderzocht worden wat de meest duurzame en slimme wijze van afvalinzameling en verwerking is en hierbij betrekken we graag de voorkeuren van de inwoners. Als het resultaat hetzelfde is, is afval scheiden door de afvalverwerker wenselijker. Dit vraagt minder inspanning van de inwoners en lost het probleem op van mensen die beperkte ruimte hebben om afval te scheiden. 

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.