Natuur

De kracht van onze dorpen zit ook in oog voor milieu en natuur. Het is geweldig om te recreëren in of langs de groengebieden in onze dorpen. Met de Rotte, Hollandse IJssel en Zevenhuizerplas of het Hitland hebben wij tal van mogelijkheden binnen onze gemeente. Daarbij hebben zij ook een ecologische functie en is het onze taak om hier verantwoord mee om te gaan.

Wij willen dat  bermen en watergangen goed worden onderhouden omdat dit bijdraagt aan veiligheid, biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

Bij krachtige dorpen horen krachtige buitengebieden. Wij willen dat het geluid van de hier gevestigde inwoners en ondernemers gehoord wordt. 

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.