Gevarieerd woningaanbod

De huidige dorpskern en het groen willen wij behouden, dat vraagt terughoudendheid bij grote bouwprojecten in de kernen. Projecten moet passen bij het dorpse karakter. Aan de andere kant is de vraag naar woningen groot. Wij vinden het belangrijk dat er een gevarieerd woonaanbod is, waardoor doorstroming aantrekkelijk wordt. Vooral voor starters en senioren moeten er meer woningen beschikbaar komen. Een concept voor seniorenwoningen zoals bijvoorbeeld de Knarrenhof zou zeker in dat plaatje passen binnen Zuidplas. Als senioren doorstromen geeft dat meer ruimte voor gezinnen die groter kunnen gaan wonen, die laten mogelijk een eengezinswoning achter die interessant is voor starters op de markt. Bij grotere projecten moet er voor alle doelgroepen gebouwd worden, juist om deze doorstroom een impuls te geven.

Zelfbewoningsplicht

Om te voorkomen dat investeerders nieuwe woningen opkopen zijn wij voor een zelfbewoningsplicht. De woningmarkt staat zwaar onder druk. Door de zelfbewoningsplicht krijgen beleggers geen kans om woningen op te kopen en ze door te verkopen of ze te verhuren voor hoge prijzen. Hiermee vergroten we de kans dat onze inwoners een huis kunnen kopen binnen de gemeente. 

Woonvormen

We willen dat de gemeente out of the box denkt als het gaat om woonmogelijkheden, bijvoorbeeld flexibele woningen, tiny houses, mantelzorgwoningen, waterwoningen of paalwoningen. Voor de eigenaren van recreatiewoningen, alle acht parken, moet er de komende periode echt duidelijkheid geboden worden over de mogelijkheid van permanente bewoning.

Hoogbouw

Maatwerk is nodig. Woningbouw van 4 tot 6 lagen past niet binnen het dorpsgezicht van Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle. Op plekken waar het niet ten koste gaat van het dorpse karakter kan het wel helpen meer betaalbare woningen te realiseren. 

Voorrang in het vijfde dorp voor onze huidige inwoners

Onze gemeente kent veel woningzoekenden die door maatschappelijke-, financiële-, of emotionele binding graag in Zuidplas willen blijven wonen. Dat snappen wij natuurlijk! Wij vinden dan ook dat onze inwoners als eerste de mogelijkheid geboden moet worden om in het Vijfde dorp te gaan wonen en zullen ons daarvoor inzetten. Vooral voor starters en senioren moet hier voldoende aanbod komen.

Permanente bewoning recreatiewoningen

Gezien de druk op de huidige woningmarkt moet er gesproken worden over permanente bewoning van recreatiewoningen. Dit mag echter geen extra kosten voor de gemeente opleveren. Eigenaren dienen dus zelf de kosten voor de logistieke aanpassingen te dragen. 

Verduurzamen woningen

Het is goed om als gemeente en inwoners samen te kijken naar de maatregelen die direct effect hebben op de CO2-uitstoot en de leefbaarheid. Gemeentelijke ondersteuning en subsidie kan hier zeker bij helpen. 

Wij zijn voor

+ Behouden van groen en dorpse karakter in kernen

+ Woningbouw die doorstroom op gang brengt

+ Meer aandacht voor starters en senioren

+ Out of the box mogelijkheden voor woonvormen

+ Voorkeurspositie voor Zuidplas inwoners bij 5e dorp

Benno in Uitgelicht over de woningcrisis

Het is hét grote thema van de gemeenteraadsverkiezingen: de woningnood. Benno de Ruiter en Ruben van de Belt (ChristenUnie Zwolle) gaan in gesprek over starters en senioren, huur of koop en stad of platteland in een aflevering van het programma 'Uitgelicht' van de televisiezender Family7. 

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.