Ondernemersklimaat

In de eerlijke economie kiezen we voor bedrijven en ondernemers, die in de ontwikkeling en productie van goederen of dienstverlening daadwerkelijk iets toevoegen aan onze samenleving. Het kloppende hart van deze sectoren wordt gevormd door kleine ondernemers en familiebedrijven.

Zij zorgen voor ruim 70%  van de banen in ons land, zijn een bron van innovatie en kennen een sterke lokale of regionale inbedding.

Ondernemers die met hard werken voor eigen risico een zaak hebben opgebouwd, hebben vanzelf meer oog voor de lange termijn en de belangen van hun eigen medewerkers.

De gemeente draagt bij aan een goed ondernemersklimaat. De gemeente moet ondernemers het vertrouwen en de ruimte bieden om te ondernemen en klaarstaan op het moment dat de ondernemer aanloopt tegen problemen op gemeentelijk gebied.

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.