Zorg

Op dit moment zijn de wachtlijsten bij zorgvragen vaak te lang. Het CDA zet zich in voor een lage drempel en een efficiënt proces. Onze bewoners rekenen op goede hulp. Zorg moet dichtbij gevonden worden. Een centraal contactpunt zoals  Stichting Zo! zorgt voor betere bereikbaarheid. Stichting ZO! is een mooie stap in de goede richting, een plek waar ervaring en kennis samengebracht worden helpt in de benaderbaarheid en vergroot het expertiseniveau.

We moeten hierbij verder werken aan laagdrempelig zorg en willen inzetten op vroegsignalering van problemen. Wij willen dat er in elk dorp een locatie komt waar inwoners terecht kunnen. Wij geloven in de kracht van preventie als het gaat om het verbeteren van de gezondheid. Daarom moet de inzet van de gemeente naast reguliere zorgverlening ook gericht zijn op het bevorderen van een gezonde levensstijl. 

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.