Zorg

Wij zorgen voor mensen die dat nodig hebben. Professionele zorg en mantelzorg, in een instelling of thuis. Deze belofte om voor elkaar te zorgen is voor ons niets anders dan het oude, vertrouwde idee van naastenliefde en solidariteit. Zorg gaat over mensen. Wij kiezen voor zorg waarin de mens met de noodzakelijke zorgvraag en niet het budget leidend is. Het is aan de gemeenteraad om hiervoor voldoende middelen in de begroting op te nemen. De jeugdzorg is nu in handen van de gemeenten. De zorg voor jongeren die dat nodig hebben moet beschikbaar zijn. Geen wachtlijsten! Waar mogelijk willen wij deze zorg combineren met het passend onderwijs. De zorg voor mensen, jong en oud, met een beperking moet toereikend zijn. Iedereen moet mee kunnen doen.

Toewijzing van huishoudelijke hulp voor mensen die dat nodig hebben, moet eenvoudig geregeld worden. In alle gevallen moet maatwerk het uitgangspunt zijn. Wat mensen zelf kunnen met hun familie en vrienden, doen zij zelf. Overbelasting van mantelzorgers ligt in veel gevallen op de loer. Actieve ondersteuning van de mantelzorgers vanuit de gemeente is van groot belang. Hierbij kan het PGB een belangrijke rol spelen. Het CDA is een voorstander van het toekennen van een PGB, waarbij de verantwoordelijkheid bij de ontvanger ligt. Het CDA is voorstander van werkstages voor bijstandsgerechtigden, voor wie dit mogelijk is, teneinde de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.