Financieel

Het kasboekje van Zuidplas moet op orde zijn om te kunnen doen wat we willen doen. Dat is onze verantwoordelijkheid en betekent dat we investeren in nieuwe zaken. Dat betekent ook keuzes maken. Daar lopen we als CDA niet voor weg. We willen een sluitende begroting. Dit doen we door structurele kosten ook structureel te dekken, we schuiven geen rekening door naar de toekomst. Lastenstijgingen voor inwoners en ondernemers worden zoveel mogelijk tegen gegaan. Het streven is om de gemiddelde woonlasten in Zuidplas onder het landelijk gemiddelde te krijgen. We streven naar kostendekkende tarieven voor onze diensten.

De gemeente kan geen gaten in de begroting vullen door de OZB te verhogen. Tegenvallers op de begroting moeten worden opgevangen door verstandig om te gaan met gemeentelijke uitgaven.

Er is veel verbeteringsruimte binnen het huidige voorzieningenniveau. Investeringen in sport, cultuur en onderwijs komt de leefbaarheid in onze gemeente ten goede en maakt onze dorpen krachtiger. Daarom zetten we een financiele meevaller liever in om de voorzieningen te verbeteren dan de de gemeentelijke belastingen te verlagen. Aan de andere kant zijn we tegen lastenverzwaring. Oplossingen moeten vooral worden gezocht in efficientie, liever een project minder of een manager weg dan weer de hand ophouden bij de bewoners. 

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.