Duurzaamheid

Wij willen een beter land doorgeven en kiezen daarom in de komende jaren voor een stevige impuls voor groei, innovatie en een duurzame toekomst. Niet van bovenaf opgelegd, maar door mensen en bedrijven zelf in staat te stellen deze keuzes te maken. Zo schreef het landelijk verkiezingsprogramma van het CDA. CDA Zuidplas onderschrijft deze ambitie volledig. Een zoveel mogelijk toekomstbestendige energieneutrale en circulaire gemeente die we aan toekomstige generaties willen doorgeven. Dat is één van de speerpunten van het CDA. De circulaire economie biedt kansen die we willen ontdekken en ontwikkelen. Dat levert nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Daarom ondersteunen wij (startende) ondernemingen met vergroeningsideeën. In werk dat de gemeente in de markt zet, is de inzet van mensen met een beperking een voorwaarde (social return on investment, SROI). Als goede rentmeesters vinden wij dat economische ontwikkeling en zorg voor natuur en milieu hand in hand gaan. Daarnaast sluit het CDA aan bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en biedt hen de ruimte. Het CDA is voorstander van een jaarlijks terugkerende voorlichting en projecten op basis- en middelbaar onderwijs ove duurzaamheid. Bijvoorbeeld door gastdocenten uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zoveel mogelijk recycling van afvalproducten.

De drempel voor inwoners om afval te scheiden moet laag zijn en lonen. In ieder dorp containers plaatsen voor plastic afval maakt dit scheiden makkelijker. LED verlichting is de toekomst. Als er straatverlichting vervangen moet worden dan kiezen we voor LEDLampen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.