Benaderbare overheid

Van de gemeente verwachten wij dat ze naast de inwoner staat, met dienstverlening die aansluit op de behoefte. Dat betekent bijvoorbeeld stappen maken in flexibel toegankelijk zijn, een vriendelijk klantcontact waar je als inwoner geholpen wordt, het maximaal benutten van de mogelijkheden van digitale dienstverlening en om het nog concreter te maken; de mogelijkheid bieden om een paspoort thuisbezorgd te krijgen. Daarbij hoort ook een goed functionerende website die inwoners de weg wijst. Stichting ZO! is een mooie stap in de goede richting, een plek waar ervaring en kennis samengebracht worden helpt in de benaderbaarheid en vergroot het expertiseniveau.

Wij vinden het belangrijk dat CDA raadsleden en een eventuele wethouder benaderbaar zijn. In beleid moeten transparantie, helderheid over verwachtingen en het nakomen van verwachtingen de norm zijn. Ook voor wijkagenten geldt dat deze bekend en makkelijk benaderbaar moeten zijn voor inwoners.

Wij zien inwoners als ervaringsdeskundigen op hun eigen gebied. Als de mening van inwoners gevraagd wordt, moet dat geen wassen neus zijn, maar is dit waardevolle informatie waar de gemeente haar voordeel mee kan doen. Als de gemeente echt luistert naar inwoners wordt de dienstverlening beter. De inwoners kunnen plannen verrijken en met hun ideeën bijdragen aan het bredere belang.

Communicatie vanuit de gemeente moet inclusief en transparant zijn: het moet voor iedereen te vinden en begrijpen zijn. Initiatieven van inwoners en ondernemingen worden gewaardeerd, mensen dicht bij de praktijk weten vaak heel goed hoe zaken geregeld moeten worden.

Wij zijn voor

+ Dienstverlening van de gemeente die aansluit op de behoefte van inwoners

+ Transparantie in beleid en helderheid over het nakomen van verwachtingen

+ Waardering voor initiatieven van ondernemers en inwoners

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.