Veiligheid

Veiligheid is niet alleen dat politiebureau. Het CDA staat voor een veilige samenleving. Dat is veilig zijn en je veilig voelen. Met inspraak van inwoners worden onveilige verkeerssituaties in de dorpen in kaart gebracht. Vervolgens wordt er met Veilig Verkeer Nederland gezocht naar veiligere oplossingen. Het CDA staat achter de hulpverleners in de dorpen zoals politieagenten, (vrijwillige) brandweerlieden en de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA). Maar zeker ook de initiatieven die door burgers zelf gestart zijn, zoals de buurtpreventiegroepen in Nieuwerkerk, Zevenhuizen en Moerkapelle, of appgroepen zoals in Moordrecht. Zij verdienen, daar waar nodig, ondersteuning door de gemeente.

Belangrijke speerpunten:

- Inzet op terugkeer van een politiebureau en/of behouden van politiepost

- De brandweer ondersteunen bij het op peil houden van vrijwilligers

- Buurtpreventiegroepen ondersteunen waar nodig

- Veilige fiets- en wandelroutes naar scholen, winkelcentra, sport- en cultuurvoorzieningen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.