Goede voorzieningen

Winkels, scholen en de mogelijkheden zoals sport en cultuur om te ontspannen houden onze dorpen levendig en moeten dichtbij gevonden kunnen worden. Kinderen moeten veilig naar de vereniging kunnen fietsen. Zeker als het gaat om school, sport en zorg is het belangrijk om korte lijnen te hebben. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodigen, dan moet die zorg dicht bij de school of huis gevonden worden. In de ideale situatie kan je voor dyslexie of logopedie en opvang in hetzelfde schoolgebouw terecht, een Integraal Kind Centrum (IKC) is daarbij het streven. Dat is voor een kind een veilige en vertrouwde omgeving. Voor zowel scholen als opvang geldt dat er nagedacht moet worden over capaciteit die nu, maar ook de komende jaren nodig is.

Op dit moment zijn de wachtlijsten bij zorgvragen vaak te lang. Het CDA zet zich in voor een lage drempel en een efficiënt proces. Onze bewoners rekenen op goede hulp. Zorg moet dichtbij gevonden worden. Een centraal contactpunt zoals Stichting Zo! zorgt voor betere bereikbaarheid. We moeten hierbij verder werken aan laagdrempelig zorg en willen inzetten op vroegsignalering van problemen. Wij willen dat er in elk dorp een locatie komt waar inwoners terecht kunnen. Wij geloven in de kracht van preventie als het gaat om het verbeteren van de gezondheid. Daarom moet de inzet van de gemeente naast reguliere zorgverlening ook gericht zijn op het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Mede vanwege de gezondheidsvoordelen vinden wij dat iedereen een sport moet kunnen beoefenen. De drempel moet laag zijn. Sport geeft verbinding en vergroot de de gezondheid. Wachtlijsten moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Wij zetten ons de komende jaren in voor het versterken van de mogelijkheden van vrije sport in de buitenruimte. Daarbij kan gedacht worden aan sportieve mogelijkheden in parken, op en rond het water en routes voor wandelen, hardlopen, skaten en fietsen. Brains is een mooie manier om scholieren al jong in aanraken te brengen met sport, cultuur en welzijn in de gemeente.

De dorpen groeien. Daar willen we als CDA klaar voor zijn! Het is belangrijk dat de gemeente blijft investeren in de huidige dorpen en niet alle aandacht aan het nieuwe, vijfde, dorp geeft. Voorzieningen groeien met de dorpen mee. Daar hoort voor ons ook het aanbieden van volwaardig voortgezet onderwijs bij.

Wij zijn voor

+ Blijven investeren in voorzieningen huidige dorpen

+ Anticiperen op groei van dorpen om wachtlijst in zorg, kinderopvang en scholen te voorkomen

+ Meer Integraal Kind Centra (IKC) om opvang, school en zorg dicht bij elkaar te hebben

+ Versterken van ongeorganiseerde sportmogelijkheden in de buitenruimte

+ Het aanbieden van volwaardig voortgezet onderwijs

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.