Integraal Kind Centrum (IKC)

Zeker als het gaat om school, sport en zorg is het belangrijk om korte lijnen te hebben. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodigen, dan moet die zorg dicht bij de school of huis gevonden worden. In de ideale situatie kan je voor dyslexie of logopedie en opvang in hetzelfde schoolgebouw terecht, een Integraal Kind Centrum (IKC) is daarbij het streven. Dat is voor een kind een veilige en vertrouwde omgeving. Voor zowel scholen als opvang geldt dat er nagedacht moet worden over capaciteit die nu, maar ook de komende jaren nodig is. 

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.