Eendragtspolder

De Eendragtspolder is een natuurgebied en dus moeten we de natuur daar zo min mogelijk in de weg zitten. Behoud van flora en fauna in de Eendragtspolder heeft dan ook prioriteit. Grote festivals zijn daarbij dan ook niet passend. Kleine festivals moeten op beperkte schaal mogelijk zijn, maar het is dan wel van belang om omwonenden en andere belanghebbenden  hierbij te betrekken. 

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.