Verkeer en bereikbaarheid

Verkeersveiligheid krijgt bij ons prioriteit. Met name door een goede doorstroming te waarborgen en het scheiden van langzaam- en snelverkeer. Niet in de file de dorpen in- of uit! Voor relatief korte reisafstanden staat de fiets voor ons centraal. Hiervoor moet de fietsinfrastructuur waar nodig worden verbeterd. Ook voor de middellange afstanden zijn veilige fietspaden noodzakelijk waarbij er zo min mogelijk interactie is met overige verkeersdeelnemers. 

Sportparken en schoolzones moeten zo ingericht zijn dat kinderen hier al snel zelf veilig kunnen komen. Ouders en schoolbestuur betrekken wij hierbij als ervaringsdeskundigen .

Wij gaan voor een gezonde en veilige woonomgeving. Daarom zorgen wij voor het goed onderhouden van wegen, straten, stoepen, pleinen en groenvoorziening. Zeker als het gaat om stoepen en pleinen vinden wij  dat winst te halen is in een betere begaanbaarheid voor mensen met hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel.

Geluidschermen A20

Het is een taak voor Rijkswaterstaat om geluidschermen langs de A20 te realiseren. Bij realisatie van geluidschermen willen we als gemeente wel betrokken zijn om de geluidschermen zo te maken dat ze een echte meerwaarde hebben. We sturen daarbij dan op meervoudig ruimtegebruik door ze bijvoorbeeld gelijk te combineren met zonnenpanelen. 

Openbaar vervoer (OV) en autowegen

Het moet aantrekkelijk zijn voor inwoners van Zuidplas om de fiets of het OV te pakken. Aan de andere kant moet de ontsluiting van alle vier de dorpen op orde zijn, zeker met het oog op de groei van de dorpen. Er moeten ook goede wegen liggen naar het vijfde dorp toe voordat er gebouwd gaat worden. 

Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.